/ Tezler / Sanatsal Bir Eylem Olarak Atığı Dönüştürme

11/1/2017 / skopbülten / Mustafa İlhan

 

Song Dong’un Waste Not (Ziyan Etme) başlıklı sergisinden bir görüntü.

 

Sanat işlerinde sanat dışı nesnenin kullanımı yirminci yüzyılın başına kadar takip edilebilmektedir. Bu yaklaşım var olan kuralları yıkmış ve sanatın dilini eşi görülmemiş bir biçimde genişletmiştir. Bu noktadan sonra atık sanatçıların işlerinde yer bulmuştur.

Bu çalışmanın amacı sanatsal bağlamda atığın kullanımını tartışmaktır. Atık ürünlerin dönüştürülmesinde sanatın rolü, işlerinde atık maddeleri kullanan sanatçıların yaklaşımları ve yöntemleri üzerinden sorgulanmaktadır. Sanatçıların neden ve nasıl atık malzemeleri kullandıkları ve işlerinin kültürel ve kuramsal açılardan nasıl anlaşılabileceği araştırılmaktadır. Bu çalışma çöpe dair kuramsal ve felsefi fikirler ile desteklenmektedir.

Bu çerçevede, tez projesi atığı dönüştürme sürecinin bir sanatsal eylem olarak görülebileceğini savunmaktadır. Proje kapsamında atık kâğıtlar insanların yardımıyla toplanıp not defterlerine dönüştürülmüştür. Süreç ve toplanan malzemeler bir web sitesinde kayıt altına alınmıştır. İnsanları atığı tekrar kullanmaya davet etmek amacıyla, defterler geleneksel sanat mekânı olarak kabul edilmeyen kütüphane, bilgisayar laboratuvarı gibi sık ziyaret edilen ortak kullanım alanlarına yerleştirilmiştir.[1]

 

  

 

Yazar: Mustafa İlhan

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ersan Ocak

Yer Bilgisi: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim ve Tasarım Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2016 

 [1] Tez özeti için yazara teşekkür ederiz. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz.

tez tanıtımı