/ Tezler / Sanatta Nesnelerin Düzeni: Sanat Müzeleri Örneği

30/12/2015 / skopbülten

 

British Museum

 

Bu tez, sanat müzesi kurumunu mekân-temsil sorununa bağlı olarak, özellikle müze mekânının düzenlenmesine, yani üretimine bağlı olarak inceliyor. Müzede yapılan sergilemelerin mantığı, farklı anlam ve bağlamları, müze mekânının kullanım ve düzenlemesinin dönüşümü ve bu düzenlemenin izleyicileri nasıl etkilediği, sanat müzesinin düzenlenmiş mekân yoluyla insanlarla kurduğu ilişki temel sorunları oluşturuyor. Ayrıca bu tezde müze mekânının sosyal işlev ve anlamının dönüşümü tarihsel bir bakış açısından ele alınıyor. Bütün bu sorunlar çerçevesinde, ülkeye özel tarihsel ve sosyal dinamikler göz önüne alınarak, Türkiye'deki sanat müzeleri üzerine bir araştırma yürütülmüştür.[1]

 

Özgün Adı: The Order of Things in Art: The Case of the Art Museums

Yazar: Ceren Üzel

Danışman: Prof. Dr. H. Ünal Nalbantoğlu

Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 1999[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

 

tez tanıtımı