/ Tezler / Sınır Mekânını Geçmek: Mekânsallık ve Sosyal Sanat

 

Javier Tellez, One Flew Over the Void (Bala Perdida), 2005, Meksika-ABD sınırı.

 

Bu araştırma sosyal sanat pratikleri ile mekânsal teorileri birarada okuyarak jeopolitik sınır mekânını incelemeyi hedefliyor. Sınır mekânına ilişkin normatif kavramları, coğrafya, mekân ve güç ilişkileri gibi eleştirel mekânsal teorilerin ana konuları üzerinden sorgulama hedefindedir.

Araştırma sorum üç ana tema etrafında şekillendi: jeopolitik sınır mekânı, mekân yaratan ve değiştiren süreçler ve sanatsal olanın mimarlık ve mekân teorilerine getirebileceği potansiyel yaklaşımlar. Kişisellik, deneyim, eşzamanlılık gibi kavramlarıyla sosyal sanat pratikleri kişiler ve sınır mekânı arasındaki etkileşimi ortaya çıkartır. Bu ortaya çıkarma sınır mekânını dönüştürme potansiyelinin habercisidir. Sanat pratikleri tarafından bakmak  disiplin sınırlarını delerken, aynı zamanda, çok katmanlı ve hissedilen ve duyumsanan başka türlü bir bilgi üretimine yol açar. Bu üretim türünde araştırmacının kendi pozisyonu ve kişiselliği de çalışmanın bir parçasıdır; böylelikle insani ve sosyal kapasiteleri genişletme şansı sunar.

Tez, Amerika-Meksika ve İsrail-Filistin sınır mekânlarında okuma yaparak, sınır mekânının sosyal sanat pratikleriyle ilişkisinin izini sürer. Eşzamanlı olarak, daha geniş sınır teorileri kapsamında, eleştirel mekânsal teorilerden faydalanarak sınır mekânına dair teorik bir çerçeve kurmayı hedeflemektedir. Son olarak ise yapılan okumanın ve tartışılan yöntemlerin bir denemesi olarak Kars, Türkiye-Ermenistan sınırını tartışmaya açar.[1]

 

Özgün Başlık: Crossing border spaces: Spatiality with socially engaged art

Yazar: Ecem Sarıçayır

Danışman: Doç. Dr. İnci Eviner

Yer Bilgisi: Kadir Has Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tasarım Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2017

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz.

tez tanıtımı