/ Tezler / Sitüasyonist Hareket ve Modern Toplumlara Olan Etkisi

2/12/2015 / skopbülten

 

10 Mart 1969, Clichy Meydanı, Paris – Anarko-sitüasyonist militanlar Naziler tarafından kaldırılan Charles Fourier heykelinin yerine replikasını yerleştiriyorlar. [Resmin alındığı yer: Guy Debord and the Situationist International: Texts and Documents, der. Tom McDonough (Massachusetts: The MIT Press, October Books, 2002), s. 480.]    

 

Bu çalışmanın amacı 16 ülkeden sanatçı ve devrimcinin katılımıyla 1957'de Paris'te kurulan Sitüasyonist Enternasyonal'in tarihini, hareketin kurulmasında etkili olan II. Dünya Savaşı sonrası avangard grupları, o dönemki Avrupa sanat ikliminin toplumsal durumunu incelemektir. 1972 'de dağılan Sitüasyonist Enternasyonal, Dada ve Gerçeküstücüler gibi paradigmatik avangard grupların teori ve pratiklerini daha kullanılır ve kültürel eylem anlamında daha güncelleştirilebilen bir dünya görüşü etrafında canlandırmak istemiştir.

Çalışmada, S.E.’nin sanatsal sayılan ilk dönemi ve politik sayılan ikinci dönemi incelenmiştir. Sitüasyonistler, Durum Kurmak olarak adlandırılan teorik-pratik alternatifleriyle sanat ve gündelik hayat, estetik ve politika, anarşizm ve Marksizm gibi ayrımların ve çelişkilerin üstesinden gelip, 20. yüzyılda örnek bir avangard strateji oluşturmuşlardır.

Burada göstermeye çalıştığım şey, Sitüasyonist Enternasyonal'in karşıt-kamusal bir alan yaratarak, kendine has bir dil ile eleştirel pratiklerini oluşturduklarıdır. Bu karşıt-kamusallığı avangard hareketlerindeki tüm yıkıcılığı ele geçiren baskıcı Gösteri Toplumuna karşı kapalı ve argo gibi çalışan bir dil kurarak oluştururlar. Sitüasyonistler, sanat ve politikada underground bir alternatifin simgesi olmuşlardır. Bu yüzden punk müzikten, ütopik şehirciliğe ve yeni muhalefet biçimlerine kadar birçok yıkıcı yönelim Sitüasyonist Enternasyonal’den etkilenir.[1]

 

Yazar: Sezgin Boynik

Danışman: Prof. Dr. Ali Akay

Yer Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2003

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. 

tez tanıtımı