/ Tezler / Soğuk Savaş Döneminde ABD-SSCB Kültürel Politikalarının Sanata Yansıması: Soyut Dışavurumculuk ve Sosyalist Realizm

 

Brüksel Fuarı, ABD ve SSCB pavyonları, 1958.

 

“Soğuk Savaş Döneminde ABD-SSCB Kültürel Politikalarının Sanata Yansıması: Soyut Dışavurumculuk ve Sosyalist Realizm” konulu yüksek lisans tezinin başlıca amacı, ABD’de II. Dünya Savaşı sonrasında resim sanatında ortaya çıkan soyut dışavurumculuk akımı ile aynı dönemde SSCB’de hâkim olan sosyalist realist sanatı incelemek ve Soğuk Savaş döneminin iki kutuplu sisteminde ABD ve SSCB’nin kültürel alandaki üstünlük mücadelesine ışık tutmaktır.

Soğuk Savaş döneminde iki süper güç arasında cereyan eden ideolojik kutuplaşma, eşzamanlı bu iki zıt (soyut ve realist) sanatsal yaklaşımda kendini açıkça ortaya koymuştur. Çalışmada, soyut dışavurumculuk akımı ve sosyalist realist sanatın özellikleri, bu dönemde düzenlenen uluslararası sergiler, izlenen kültür politikaları, ikili kültür anlaşmaları ve yöneltilen eleştiriler dikkate alınarak dönemin değerlendirilmesi yapılmıştır.[1]

 

Yazar: Ayşenur İlkan

Danışman: Prof. Dr. Zeynep İnankur

Yer Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı / Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Bilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2009

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan giriş bölümünden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz.

tez tanıtımı