/ Tezler / Tasarımda Bilgi ve Değer Sorunsalının Tarih Öncesi Taş Alet Teknolojisi Üzerinden İncelenmesi

28/8/2021 / skopbülten / Murad Babadağ

Stanley Kubrick, 2001: Uzay Macerası (1968) filminden.


Bu çalışmada İnsanın atasının besin zincirinin en üst seviyesine sıçraması öncesi ve sonrasında, diğer primatlardan ayrılmasını sağlayan zihinsel/bedensel yetileri hangi yolla geliştirdiği ve bu değişim üzerinden tasarım vasıtasıyla kendi dünya kurgusunu nasıl sağladığına dair bir irdeleme amaçlanmıştır. Alet yapmak sayesinde bir yandan, yapma bilgisini elde etmek, korumak ve aktarmak yollarını öğrenir ve deneyimlerken, bir yandan da yaptığı aletin işlevini doğrudan ve tam olarak yerine getirmesi sayesinde de, kendi değer kavramını keşfetmesi irdelenecektir.  Böylece yapma eylemi üzerinden bilgi ve değer bağlamının nasıl tesis edildiği analiz edilecektir.

 

Yazar: Murad Babadağ  

Danışman: Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu

Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı / Sanat Tarihi Programı

Türü: Doktora

Yılı: 2021

 

Bu tez özeti yazarı tarafından dergimize iletildi, görsel sonradan eklendi. Tez kitap olarak planlandığı için bir yıl süreyle kapalı tez olarak kalacaktır.