/ Tezler / Tiyatro ve Mücadele: 1960-1971 Arasında Türkiye'deki Politik Tiyatronun Sosyolojik Analizi

 

 

Bu tez, Türkiye’de 1960 ve 1971 arasında sol hareket ve tiyatro arasındaki ilişkiyi çözümlemekte, dışa bağımlı kapitalizmin gelişiminin sınıfların ve politik tiyatronun gelişimini nasıl etkilediğini incelemektedir. Araştırma, Türkiye’deki toplumsal sınıfların ve sınıf örgütlerinin siyasi ideolojisi ile kültürel üretim alanının estetik ideolojisi arasındaki yakınlaşmaları ortaya koymaya çalışmakta ve bunu yaparken sınıf mücadelesinin ideolojik ve pratik yönleriyle sanatçıların estetik görüşleri ve üretim biçimleri arasındaki bağları incelemektedir.[1]

 

Yazar: Eren Buğlalılar

Danışman: Doç. Dr. Ayça Ergun Özbolat

Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2012

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz.

tez tanıtımı