/ Tezler / Türkiye'de Görsel Sanatların Medya Üzerinden Pazarlanması Üzerine Bir Uygulama

3/8/2016 / skopbülten

 

Sensation sergisinin afişi

 

Küresel dünyada medyanın gelişmesiyle sanatın üretim, dağıtım, tüketim ve algılama biçimi de tümüyle değişmiş, sanat kitleselleşmeye ve ticarileşmeye uğrayarak çeşitli terimlerle beraber kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye'de görsel sanatlar bir değer olarak pazarlamacıların ilgisini çekmiş ve sanatın pazarlaması konusunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışma, Türkiye'de görsel sanatların izlediği gelişim sürecinin aktarılmasıyla başlayıp ikinci bölümde iletişim çağında medya ve medyanın gündem belirlemedeki gücüyle devam etmektedir. Türkiye'de görsel sanatların medya üzerinden pazarlanmasının ayrıntılı olarak ele alındığı dördüncü bölümde ise medya ve sanat ilişkisinde faal olan kişiler ele alınarak sanat ve medya ilişkisinde karşılıklı gereklilikler, sanatta pazarlama yöntemleri hakkında detaylı bilgi sunulmuştur.

Kültür-sanat kurumlarının yönetimi profesyonel işletmeci ve pazarlamacılar tarafından yönlendirilmektedir. Küratörler ve diğer sanat-kültür uzmanları ise bu kişilerin altında çalışmakta ve giderek söylem ve eleştiri alanından uzaklaşmaktadırlar. Böylesi bir yapılaşma sürecinde sanatçılar ancak galeri, küratör, sponsor uzlaşmasından süzülerek kurumlara ulaşabilmektedirler. Bu kurumların genel politikalarını ve içeriklerini de büyük koleksiyoncular ve sanata yatırım yapan şirketlerin temsilcileri belirlemektedirler. Belirlenen içerikler medyada da yer bulduysa artık meşrulaşıp, medyatikleşerek sanat pazarında kendine yer bulmuş demektir. Böyle bir ortamda sanatın ve sanatçının yaşadığı kayıplar büyüktür. Üslup değişmekte; biçimsel tercihler birbirine benzemekte ve moda eğilimler topluma egemen olmaktadır. Böylece sanat olayı ancak haberle doğabilmekte, haber olamadığı zaman adeta ölü doğmakta; yine ancak haberin süresi kadar yaşamaktadır. Sanat, ömrü kısa süren tüketim kültürü gibi kısa ömürlü olmakta; bir iletişim meta olarak süre ve sayfa doldurma malzemesine dönüşmektedir. [1]

 

Yazar: Şule Sayan

Danışman: Prof. Dr. Canan Deliduman

Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Resim Anasanat Dalı / Resim Bilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2015[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

tez tanıtımı