/ Tezler / Yayıncılık Alanında TÜYAP İstanbul Kitap Fuarları Örnekleri Üzerinden Sembolik İktidar Mücadelesi

 

Türkiye’de yayıncılık alanı köklü bir geçmişe sahip olmakla birlikte, kuruluşundan itibaren günümüze kadar özel girişimlerin ağırlıkta olduğu bir yapı olagelmiştir. Yıllar içinde siyasal, ekonomik ve toplumsal değişimlere bağlı olarak yayıncılık alanında çeşitli kırılmalar ve dönüşümler yaşanmıştır. Alan, gerek yayınevlerinin kendileri arasındaki ilişkilenme biçimleri gerek siyasal iktidarların yayıncılık alanına çeşitli müdahaleleriyle iktidar mücadelesine sahne olmuştur. Bu çalışma yayıncılık alanının çok boyutlu yapısı içindeki bu sembolik mücadeleyi, özel bir fuarcılık şirketi olan TÜYAP Fuarcılık tarafından kırk yıldır düzenlenen ülkenin kendi ölçeğindeki ilk ve tek kitap fuarı olan İstanbul kitap fuarlarının örnek dönemleri üzerinden görünür kılmak niyetindedir. Alan yapılandıran etkinliklerden biri olarak kitap fuarları, yayıncılık alanının mikro ölçeğini sunarken söz konusu iktidar mücadelesinin çok boyutlu yapısını gözlemleme imkanı vermektedir.

 

Yazar: Cemran Anıl Önder Yaralı

Danışman: Prof. Dr. Deniz Vardar

Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset ve Sosyal Bilimler Dalı

Türü: Doktora

Yılı: 2021

 

Bu teze Ulusal Tez Merkezi sayfasından ulaşıldı. Görsel, dergimiz tarafından eklendi. Tamamını okumak için bkz. yayıncılık.pdf

tez tanıtımı