/ Tezler / Çağdaş Sanatta Düşünce, Dil ve Biçimde Fragman

19/4/2018 / skopbülten / Burhan Yılmaz

 

Joseph Kosuth, One and Three Chairs (Bir ve Üç Sandalye), 1965.

 

Çağdaş sanatta fragman yapıların ele alındığı bu tezde, çağdaş sanata üç farklı odaktan yaklaşım geliştirilmektedir. Bu odaklar fragman düşünce, dil ve biçimde fragman olarak belirlenmiştir. Çağdaş sanata fragman kavramı açısından geliştirilen bu yaklaşım Adorno’nun “negatif diyalektik” kavramı, Deleuze’ün “rizom”, Barthes’ın “ara olaylar” ve “parçalı metin” gibi kavramları üzerinde temellendirilmiştir. Tezin örgüsü, edebi ve felsefi metinlerdeki fragman yapılara, çağdaş sanatta fragman biçimlere ve ilişkisel estetiğin açmış olduğu anlatım ve yorum olanaklarına uğramaktadır. Çağdaş sanat ve düşünce ilişkisi sanatın kavramsallaşması konusu üzerinden kurulmaktadır. Bu durum, düşünce tarihindeki fragman düşünceyi incelemeyi gerektirmiştir. Dil ve biçimde fragmanlaşma konusunda düşünce, dil ve biçimin çağdaş̧ sanattaki konumları tartışılmıştır. Çağdaş̧ sanatta dilin fragmanlaşması konuyla ilgili metinler üzerinden kurulmuştur. Boşluklu metinler, düşünceyi kesin anlamlarla aktaran fragmanlar olarak belirlenmiştir. Biçimde fragmanlaşma konusunda düşünceyi ve dili içeren günümüz sanat yapıtları merkeze alınmıştır. Günümüzün ilişkisel estetikle açıklanabilen disiplinler üstü sanat biçimleri fragman kavramı çerçevesinde ele alınmıştır.

Tezin uygulamalar kısmındaki çalışmalar tezin kuramsal örgüsünü tamamlayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda bir üslup bütünlüğü arayışı yoktur. Çalışmalar günümüz bireyinin fragman düşüncesi ve fragman hafızası ve görüşü üzerinden belirlenen bir dili açığa çıkaracak şekilde ortaya konulmuştur.[1]

 

Yazar: Burhan Yılmaz

Danışman: Prof. Cebrail Ötgün

Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Resim Anasanat Dalı

Türü: Sanatta Yeterlik

Yılı: 2014

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz. 

tez tanıtımı