/ Tezler / Sosyal Sermaye Kuramı Çerçevesinde Türkiye’de Özel Sektörün Kültür ve Sanat Yatırımları

6/5/2015 / skopbülten

 

 

Özellikle 1980’den sonra uygulanmaya başlayan özelleştirme uygulamaları ile Türkiye’de özel sektörün görünürlüğü ve etkisi artmış, yatırımları çeşitlenmeye başlamıştır. Bu doğrultuda kültür ve sanat alanı, özel sektörün yeni yatırım alanı haline gelmiştir. Kültür alanının ve sanatın itibar sağlayan, marka değerini ve bilinirliğini artıran araçlar olması dışında; ekonomik çıkarın algılanmasını asgariye indiren ve sosyal sermaye kuramı ile açıklanabilen bir rolü de vardır. Kültür ve sanat alanına yaptıkları yatırımlarla kültürü dönüştürme erkini ellerinde tutan girişimciler, bu yolla ekonomik güçlerini de meşrulaştırmış olmaktadırlar. Metalaşan sanat ve bir endüstri haline gelen kültür, artık Türkiye’de de kapitalist üretim ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.[1]

 

Yazar: İkbal Begüm Kösemen

Danışman: Prof. Dr. Rona Turanlı

Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Teorisi Bilim Dalı

Türü: Doktora

Yılı: 2010

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.