Türk Sanatında Modernlik-Modernizm Çatışması

15/6/2022 / skopbülten / Ali Artun

Estetik modernizm sanatın en genel anlamda modernlikten özerkleşmesine ve modernliğe karşı mücadelesine dayanır. Modernizm, kültürel ve estetik anlamda modernliğe karşı örgütlenir. Modernliğin kavram ve kurumlarını reddederek kendini var eder. Topyekûn modernlik zihniyetine muhalefet eder. Modern bilgi ve iktidar rejimiyle, kapitalizmle, liberalizmle, burjuvaziyle mücadele eder. Sanayileşme, kentleşme gibi, her türlü ilerleme ve gelişme mitini karşısına alır.

(Ali Artun’un 28 Mayıs 2022’de Alan Kadıköy’de yaptığı konuşmanın kaydıdır.)

 

modernite, Türk modernistler, Modernizm