COVID-19 Çağında Müzeler İçin Mikro-Manifesto

Oxford’daki Pitt Rivers Müzesi’nin küratörü Dan Hicks’in Artreview’da yayınlanan “A micro-manifesto for museums in the age of COVID-19” başlıklı metninin çevirisidir. Dan Hicks, Britanya’nın yağmaladığı Benin bronzları başta olmak üzere, Batı ülkelerinin emperyalist sanat yağmacılığıyla uğraşıyor.

 

 

Yeniden bölüşüm: Koleksiyonların, paranın ve gücün en zengin birkaç metropol kurumunun elinde toplandığı uzun yılların ardından, tüm bunların yerel müzeler arasında yeniden bölüştürüldüğü bir dönem başlamalıdır.

Çeşitlilik: Müzeler toplumsal meşruiyet kazanmak istiyorlarsa hizmet verdikleri toplulukları temsil etmeye başlamalı, ırkçılık karşıtlığını bilfiil benimsemeli ve Siyah Canlar Önemlidir şiarını olumlamalıdır.

Koleksiyonlar: Yarım yamalak hazırlanan müze veritabanlarının hali utanç vericidir. Koleksiyonların belgelenmesine ve kamu malı olan fotoğraflara acilen kaynak ayrılmalıdır.  Müzelerin ellerindeki eserlere dair bilgi üretme ve bu bilgiyi paylaşma sorumluluğu kamusal bir görevdir.

Hırsızlık: Avrupa ve ABD müzeleri, küresel güneyden yağmalanmış varlıkları bilfiil iade etmeli, HİÇBİR ÇALINTI NESNE’nin bulunmadığı bir müze sektörü oluşturma yönünde adımlar atmalıdır.

İnsanlık: Gerek sanal âlemde gerek gerçek hayatta faaliyet yürüten müzeler birer kamusal alandır. İzleyicilerimiz artık ortak üreticiler haline gelmelidir. İnsanlara nesnelerden daha fazla önem veren müze ve galerilere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

kolonyalizm, müze