/ Pasajlar / Sanat ve Devrim

 

 

Devrimci Sanat, tıpkı Parti [Kara Panterler] gibi, topluluğun ve sorunlarının tamamını kapsar. Devrimci Sanat, halka, mücadelemizin doğru resmini sunarken, Devrimci İdeoloji de halkın mücadelemizin doğru politik anlamını kavramasını sağlar. Mücadelenin doğru görsel yorumunu sunabilmek için, öncelikle Devrimci Sanat’ın halktan taşan bir sanat olduğunu kabul etmemiz gerekir. Devrimci Sanat, insanların hayatının, her gün verdikleri yaşam mücadelesinin bütünlüklü ve canlı bir parçası olmalıdır.

Devrimci Sanatçı’nın yetenekleri, Siyah Halk için mücadelesinde kullandığı silahlardan biridir sadece. Onun sanatı, özgürleşmenin aracıdır. Bu nedenle Devrimci Sanat, halk ilerledikçe ilerler; çünkü Halk Sanatçı’nın omurgasıdır, Sanatçı Halk’ın omurgası değil.

Mücadelenin görsel yorumlarını ortaya koyabilmek için, Devrimci Sanatçı sürekli halkı ajite etmelidir, ama halkı ajite etmek için de, halk kitleleri arasında kendine sağlam bir yer edinmelidir. Devrimci Sanatçı, ancak o zaman, kurtuluşa kadar Devrimci Sanat’ın görsel yorumlarını yenileyebilir. Ancak Siyah Halk kitleleriyle güçlü bağlar kurarak, zalimlerin sömürgeleştirilmiş insanlara dayattığı kafa karışıklığını aşabilir; zira, Hıristiyanından üniversite öğrencisine, lise terkten fahişesine, pezevenginden rahibine, sekreterinden çete üyesine kadar hepimiz, gettonun bütün unsurları, Devrimci Sanat’ı anlayabiliriz.

 

  

 

Getto, Devrimci Sanatçı’nın galerisidir. Eserleri gettonun duvarlarındadır; dükkân vitrinlerinde, kapılarda, telefon direklerinde, tezgâhlarda, otobüslerde, benzin istasyonlarında, kuaförlerde, ve gettonun gecekondularında...

Devrimci Sanatçı böylece gündelik hayatı içindeki halkı eğitir, günden güne, haftadan haftaya, aydan aya... Zalimlerin gizlendiği duman perdelerini yararak, halkın tamamı için Devrimci eylemin yeni imgelerini yaratır.

Sanatçı, devrimci olmadan, kurtuluş mücadelesine bilfiil bağlanmadan devrimi ifade edemez. Devrimci Sanat, gettoda, dayak yediğin domuz polisten, demagog politikacılardan ve açgözlü iş adamlarından öğrenilir, güzel sanat okullarında değil.

Devrimci Sanatçı, domuzların saldırısına uğradıklarında insanların çığlıklarını işitir. Polisi öldürmek isteyip de silahsız olmalarına lanet ederken yaşadıkları öfkeyi paylaşır. Gettoların sokaklarını arşınlayan halkın ayak seslerini dinler ve onları köle sahiplerine karşı isyanların resmine tercüme eder.

Devrimci Sanat, gözlerin açılmasıdır.

24 Ocak 1970

 

Sanatçı Emory Douglas, 1967 yılından Parti'nin kendini feshettiği 1980'e kadar Kara Panterler Partisi Kültür Bakanı görevini üstlenmiştir. 

Art and Social Change içinde, ed. Will Bradley ve Charles Esche (Tate Publishing, 2007) s. 166-169. Kısaltılarak çevrilmiştir.

Kara Panterler, sanat ve direniş, sanat-politika, sanat-hayat